Jag hjälper också till med

Skilsmässa, bodelning.

Ombud i bodelning

Står du i begrepp att separera eller skilja dig, eller har det redan skett?


Vid en separation eller skilsmässa uppkommer ofta diskussioner kring det ni tidigare ägt gemensamt och hur det ska delas upp. Tillfällen när jag kan hjälpa dig är:


  • Du och din sambo har separerat, eller du och din make har skilt er och någon av er har ansökt om bodelningsförrättare. Vill du så kan jag vara ditt ombud i bodelningsprocessen. Det innebär att jag har kontakt med bodelningsförrättaren för din räkning och för fram dina synpunkter utifrån ett juridiskt perspektiv.  I dessa ärenden behöver du betala mitt arvode själv, rättsskyddet i din hemförsäkring täcker i de flesta fall inte tvister mot din före detta. 


  • Du och din sambo har separerat, eller du och din make har skilt er och du känner att ni inte kommer framåt. Du kanske vill ha hjälp att ansöka om bodelningsförrättare, och att du sedan vill bli företrädd av mig i relation till din före detta. Inte heller i dessa ärenden täcks kostnaderna av rättsskydd, i de flesta fall. Kontrollera din hemförsäkring och vilket rättsskydd du har i den. 


Kontakta mig för en rådgivningstimme, så kan jag lämna förslag på hur du kan gå vidare. 


Kostnaden för timmen är 2 000 kr inkl. moms 

Tvister vid hästköp eller hästförsäljning

Med erfarenheten av tvister som grund och mitt brinnande intresse för hästar som komplement kan jag hjälpa dig om:


  • Du har köpt en häst och den visar sig antingen vara skadad som du tror säljaren dolt, eller att den inte motsvarar säljarens beskrivning av hästen. 


Inte alla tvister vid hästförsäljningar är meningsfulla att driva. Du kan därför boka upp dig för en timmes genomgång av ditt problem. 


I många fall kan du få hjälp med mitt arvode via din hemförsäkring, vid din rådgivningstimme går vi igenom det och du får hjälp av mig att ansöka om rättsskyddet.


Kostnaden för timmen är 2 000 kr inkl. moms, de flesta försäkringsbolag har denna första timme som del av din självrisk. Kontakta mig!