Erfarenheter

Förutom lång livserfarenhet, inklusive att ha blivit utsatt för ett brott (dock inte kvinnofridskränkning), har jag ett engagemang inom Kvinnojouren i Sundsvall.


Genom arbete på en advokatfirma har jag fått erfarenhet av brottmålsprocessen och att tjänstgöra som målsägandebiträde.

Ditt ärende är viktigt!

Min målsättning är att varje person jag hjälper ska få känslan att jag inte har några andra klienter. 


Jag finns här för dig!