Skilsmässa, bodelning.

Ombud vid bodelning

Står du i begrepp att separera eller skilja dig, eller har det redan skett?

  

Vid en separation eller skilsmässa uppkommer ofta diskussioner kring det ni tidigare ägt gemensamt och hur det ska delas upp. Tillfällen när jag kan hjälpa dig är:


  •  Du och din sambo har separerat, eller du och din make har skilt er och någon av er har ansökt om bodelningsförrättare. Vill du så kan jag vara ditt ombud i bodelningsprocessen. Det innebär att jag har kontakt med bodelningsförrättaren för din räkning och för fram dina synpunkter utifrån ett juridiskt perspektiv. I dessa ärenden behöver du betala mitt arvode själv, rättsskyddet i din hemförsäkring täcker i de flesta fall inte tvister mot din före detta. 
  • Du och din sambo har separerat, eller du och din make har skilt er och du känner att ni inte kommer framåt. Du kanske vill ha hjälp att ansöka om bodelningsförrättare, och att du sedan vill bli företrädd av mig i relation till din före detta. Inte heller i dessa ärenden täcks kostnaderna av rättsskydd, i de flesta fall. Kontrollera din hemförsäkring och vilket rättsskydd du har i den. 

  

Kontakta mig för en rådgivningstimme, så kan jag lämna förslag på hur du kan gå vidare. 

  

Kostnaden för timmen är 2 000 kr inkl. moms